Integritetspolicy

Insamling av personuppgifter

På Hudvårdskliniken hanterar vi endast direkta personuppgifter och indirekta personuppgifter. Dessa uppgifter sparas tills dess att syftet för behandlingen är uppfylld, därefter raderas uppgifterna.

Direkta personuppgifter hanteras för att kunna genomföra köp av produkt online och leverans. Indirekta personuppgifter hanteras vid prenumeration av nyhetsbrev för att kunna genomföra utskick samt vid mejlkontakt för att kunna svara på frågor och funderingar. Genom att godkänna våra cookies "Får vi bjuda på en kaka?" samlas statistik in som hjälper oss att analysera webbplats och besökare.

Samtycke

Samtycke (opt-in) sker genom att den registrerade gör en order i webbshopen, börjar prenumerera på nyhetsbrev eller skickar ett mejl till kundtjänst. Den registrerade kan när som helst begära information om vilka uppgifter vi har sparade, rättelse, begränsning av behandling och radering av uppgifter. Detta sker inom 30 dagar vid eventuell begäran.

Vid en eventuell personuppgiftsincident

Vid en eventuell personuppgiftsincident anmäls detta till integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar eller direkt efter kännedom. Det kan t.ex. vara en säkerhetsincident, om en dator som innehåller personuppgifter blir stulen eller om ett e-postmeddelande som innehåller känsliga personuppgifter skickas till fel mottagare.