Integritetspolicy

Insamling av personuppgifter


All slags information som gör en person möjlig att identifiera räknas som en personuppgift. Det finns direkta, indirekta, cookies och känsliga personuppgifter. Direkta personuppgifter innebär uppgifter som direkt kan identifiera en person. Indirekta personuppgifter innebär uppgifter som i kombination med kompletterande uppgifter kan identifiera en person. Känsliga personuppgifter innebär uppgifter som kan vara extra känsliga för personer t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter och liknande.
På Hudvårdskliniken hanterar vi endast direkta personuppgifter, indirekta personuppgifter och cookies. Dessa uppgifter sparas tills dess att syftet för behandlingen är uppfylld, därefter raderas uppgifterna.
  • Direkta personuppgifter hanteras för att kunna genomföra köp av produkt online och leverans.
  • Indirekta personuppgifter hanteras vid prenumeration av nyhetsbrev för att kunna genomföra utskick samt vid kontakt med kundtjänst för att kunna svara på frågor och funderingar.
  • Genom att godkänna våra cookies "Får vi bjuda på en kaka?" samlas statistik in och hjälper oss att analysera webbplats och besökare. Det hjälper oss även att se vad du som besökare är intresserad av och gör att vi kan nå ut till dig via sociala medier när vi har något som vi tror att du skulle gilla.

Den registrerade


Personen som uppgifterna handlar om kallas för den registrerade. Samtycke (opt-in) sker genom att den registrerade gör en order i webbshopen, börjar prenumerera på nyhetsbrev eller skickar ett mejl till kundtjänst.
Den registrerade kan när som helst begära information om vilka uppgifter vi har sparade, rättelse, begränsning av behandling och radering av uppgifter (opt-out). Detta sker inom 30 dagar vid eventuell begäran.

Personuppgiftsincident


Vid eventuell personuppgiftsincident anmäls detta till integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar eller direkt efter kännedom. Det kan t.ex. vara en säkerhetsincident, om en dator som innehåller personuppgifter blir stulen eller om ett e-postmeddelande som innehåller känsliga personuppgifter skickas till fel mottagare.

PUA (personuppgiftsansvarig)


Ansvarig som bestämmer syftet med behandling av personuppgifter och som ansvarar för att principerna efterlevs kallas PUA. För att komma i kontakt med ansvarig vänligen kontakta info@hudvardskliniken.com